ReinBouw Advies - Bouwkundig advies

bouwkundige keuringen

Wat doen wij tijdens een bouwkundige keuring?

Op het afgesproken tijdstip is de bouwkundig inspecteur bij het pand aanwezig. De keuring op locatie neemt gemiddeld 1 tot 1,5 uur in beslag. Het verder uitwerken van de rapportage gebeurt bij ons op kantoor. Wij adviseren u zelf aanwezig te zijn tijdens de keuring. De inspecteur geeft u dan al een mondelinge toelichting, bouwkundige tips en u kunt tijdens de keuring al vragen stellen.

Onze bouwkundige geven u uitgebreid de tijd om mondeling vragen te stellen tijdens de keuring.

De bouwkeurder legt u zo veel als mogelijk uit over het regulier onderhoud (dit zijn zaken die veelal niet in het rapport omschreven worden, Dit kan op aanvraag mee genomen worden in het rapport!)

De bouwkeurder zal u wijzen op verbeterpunten, om de woning bouwtechnisch te verbeteren. (Dit kan op aanvraag mee genomen worden in het rapport!)

Tijdens de keuring zetten onze bouwkundige alle apparatuur in die hij of zij nodig vind op dat moment, mits dit binnen een redelijk tijdsbestek ingezet kan worden!

- Onze bouwkundige zijn in het bezit van de volgende apparatuur;
 - Camera
 - Vochtmeter
 - Ladder (4,2 m¹)
 - endoscoop ( 1,5 m¹)
 - Thermografische camera
 - digitale afstandsmeter
 - Schroevendraaier(elektra)
 - Zaklamp
 - Werklamp (kruipruimte)
 - Breekijzer
 - Staaldetector
 - Valbeveiliging
 - mes (tbv het nemen van monsters bij asbest verdacht materiaal)
 - Asbest monster zakken
 - Elektrische schroefboormachine
 - Spiegel

- Na de keuring controleren wij eventueel de meetboutgegevens.

- De bouwkeurder stelt het rapport binnen 3 werkdagen op.

- In het rapport staan de gebreken, herstelwerkzaamheden en een herstel- kostenindicatie verwerkt.

- Na de keuring staan wij voor u paraat om uw vragen te beantwoorden en u te adviseren

- Wij bieden u de mogelijkheid om, via ons, top kwaliteit laminaat, parket of houten vloeren te bestellen! Dit zal u vele honderden euro's aan kosten besparen!

Het pand zal grondig geïnspecteerd en in een rapportage uitgewerkt worden op de volgende punten:


 • Fundering * (visueel)
 • Kruipruimte (indien toegankelijk) en vloeren;
 • Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte;
 • Bouwkundige staat van de gevels, dak, schoorstenen, kozijnen en goten;
 • Vochtmetingen met betrekking tot doorslaand- en optrekkend vocht.
 • Staat en toestand van dak, dakbedekking, dakbeschot, goten, zink, lood en schoorstenen.
 • Verdiepingsvloeren, constructie-bouwmuren en plafonds;
 • Badkamer, toilet(ten) en keuken controleren op functionaliteit en onderhoud;
 • Trappen;
 • Een visuele inspectie van de installaties (let op: geen keuring);
 • Controle stroomdraden (NEN-normen)
 • Vaststellen van de aanwezigheid van loden leidingen en risico koolmonoxide;
 • Brandveiligheid en asbest verdacht materiaal aanmerken;
 • Nader onderzoek vanaf kantoor (gemeentelijke gegevens);
 • Achterstallig onderhoud in kaart brengen;
 • Herstelkosten overzicht opstellen;
 • Eventueel klein nader onderzoek uitvoeren;
 • Eventueel nader onderzoek adviseren.

Tijdens het inspecteren van bovenstaande gegevens word rekening gehouden met het bouwjaar.
UA-114413773-1